Editor-manual (norsk)

I Business Analyze Editor kan du selv designe egne dashbord ved å bruke ferdige dataelementer, tekstbokser og bilder.

Editoren er delt inn i to hovedområder:

Verktøylinjen

Inneholder editormenyen, faner for å velge arbeidsflaten eller strukturkartet, en liste med åpne dashboard, forhåndsvisning og valg av språk.

Arbeidsflaten

Dette er området hvor du designer dashbordet. Du kan flytte og skalere elementer slik du selv ønsker det, samt mange andre muligheter til å lage spennende dashbord.