Lisenser

Business Analyze kommer med et antall lisenser avhengig av hvor mange din bedrift har bestilt. Det er én lisens for hver bruker av systemet.

OBS! Du kan se hvilke lisenser du har, oppdatere lisenser o.l. under: System administrasjon > System > Import

Lisens beskrivelse

Platform user (fw) – Rammeverk til applikasjonen (logg inn tilgang)
Developer – Data Central tilgang + Designer lisens
Designer -  Legge til nye faner og lage nye desktops
Input Module – input/budsjett module
My Analytics – My analytics pakken sine dashboards
SuperOffice Analyze – SuperOffice Analyze pakken sine dashboards
SuperOffice Analyze for Customer Service - SuperOffice Analyze for Customer Service pakken sine dashboards
Reports  - For å se eldre typer RDF rapporter
Runtime User – Custom Dashboards (Denne lisensen er inkludert i SuperOffice Analyze lisensen)
Multiple Datasources - er en lisens for å koble til flere typer datakilder.

Administrere pr. bruker

Her setter du opp hvilke lisenser hver bruker i Business Analyze skal benytte.

  1. I administrasjonsmenyen velger du «Lisenser», deretter «Bruker».
  2. Skriv inn navnet på en bruker i «Finn Bruker»-feltet. En oppslagsliste vil oppdatere seg automatisk mens du skriver.
  3. Velg en bruker fra listen. Du får da opp en oversikt over hvilke lisenser som er tilgjengelig og hvilke som er registrert på brukeren.
  4. Velg fra listen til venstre og klikk pilen for å tilegne valgte lisenser til brukeren. For å fjerne lisenser registrert på en bruker velger du lisenser fra listen til høyre og klikker pilen.
  5. Klikk «Registrer» for å registrere endringene du har gjort.

 

Administrer pr. komponent

Her kan du tilegne en eller flere brukerlisenser til en komponent.

  1. I administrasjonsmenyen velger du «Lisenser», deretter «Komponent».
  2. Velg en komponent fra listen og klikk «Hent lisenser». Du vil nå få en oversikt over hvilke brukere som er tilordnet denne komponenten. Velg fra listen til venstre og klikk pilen for å tilegne valgte brukere til komponenten. For å fjerne brukere tilordnet en komponent velger du brukere fra listen til høyre og klikker pilen.
  3. Klikk «Registrer» for å registrere endringene du har gjort.

 

Lisens pr bruker

Merk! Dette dashbordet er kun tilgjengelig hvis innholdspakken «Business Analyze System Dashboards» er installert. Dashbordet viser en oversikt over hvordan lisenser er fordelt på brukerne.