Budsjett-/Input-modul

Budsjett-/Input-modulen benytter Business Analyze Framework til autentisering/tilgangsstyring og datakilder. Modulen har egen lisenskode og den har et eget administrasjonsgrensesnitt tilgjenglig i systemadministrasjonsmenyen til Business Analyze.

Administrasjonsgrensesnittet til IM kan administrere og styre IM installert i flere databaser. Standard database settes på system/organisasjon/gruppe/bruker nivå vha system variabelen ’im_default_db’.

 

Tilganger

IM har fått et eget tilgangssystem styrt fra administrasjonsgrensesnittet.

Tilgangsstyringen kan deles inn i disse delene:

  • Dersom pålogget bruker har fått tildelt lisens på Input modulen, vil menypunktet ”Budsjett” komme opp på hovedmenyen på skrivebordet.
  • Dersom pålogget bruker har blitt gitt tilgang til ett eller flere dataskjema i IM (i brukerens standard IM database) vil disse komme opp som linker under ”Budsjett/Inputmodul”-menyen på skrivebordet.
  • Dersom brukeren er blitt gitt tilgang til dataskjema i andre databaser enn brukerens standard database, vil ikke disse vises i menyen på skrivebordet automatisk. 
  • Dersom pålogget bruker er systemadministrator, er administrasjonen av IM tilgjenglig under System Administrasjon på hovedmenyen på skrivebordet.  Klikk deg inn på Budsjett/InputModul.