System

Fra denne menyen kan du administrere systemvariabler, importere lisenser og innholdspakker og eksportere innholdspakker.