Systemvariabler

System variabler er ett nytt sentralt grensesnitt i Business Analyze hvor innstillinger kan settes i alle dimensjoner definert i BUSINESS ANALYZE applikasjonen.

Innstillingene er fordelt på kategorier ut fra moduler eller bruksområde.

Se "Installation Guide" for en oversikt over alle system variabler.

 

Struktur

Innstillingene har en definisjon og en eller flere tilhørende settinger eller verdier.

Verdiene er strukturert i ett hierarki med rot-element i system verdi eller standard verdi i bunnen. Denne verdien kan aldri slettes. Kun oppdateres/endres.

Denne verdien gjelder for alle påloggede brukere på systemet eller applikasjonen som helhet dersom denne verdien ikke blir overstyrt av et lavere nivå.

Hirarkiet er strukturert som følger:

System
Grunnivå gjelder for alle innloggede brukere dersom ikke annet er satt på lavere nivå

Organisasjon
Overstyrer systemverdien for en gitt organisasjonsenhet med underenheter. Dersom innstillingen settes for rot-elementet i organisasjonen tilsvarer dette systeminnstillingen.

Brukergruppe
Overstyrer system- og organiasjonsverdien for en gitt brukergruppe. Innstillinger satt på en gitt brukergruppe gjøres kun gjeldende for brukere med gruppen som primærgruppe

Bruker
Overstyrer system-, organisasjons- og brukergruppeverdien for en gitt bruker. Denne innstillingen gjelder kun for nettopp denne brukeren.

 

Predefinerte innstillinger eller brukerdefinerte innstillinger

Business Analyze slippes med ett sett med predefinerte innstillinger. Selve definisjonen av disse innstillingene kan ikke endres eller slettes av systemadministrator men verdiene kan endres. I tillegg til de predefinerte innstillingene, kan systemadministratoren selv legge til egne brukerdefinerte innstillinger hvor han har fulle rettigheter.

 

Element definisjon

Definisjonen av en innstilling kan kalles et element og beskriver elementet med navn/beskrivelse samt typen verdi som skal lagres.

Typene verdier er som følger:

Fritekst
Dette er et ordinært tekstfelt fullstendig uten validering av innholdet. Her lagres teksten som skrives inn som den står

Enkelt valg liste (Hardkodet)
Dette er en liste over gyldige verdier hardkodet på forhånd i en bestemt struktur (se nedenfor).
Når denne typen benyttes kan kun ett element i listen velges

Fler valg liste (Hardkodet)
Dette er en liste over gyldige verdier hardkodet på forhånd i en bestemt struktur (se nedenfor).
Når denne typen benyttes kan kun ett eller flere elementer i listen velges

Enkelt valg liste (SQL)
Dette er en liste over gyldige verdier hentet fra en databasespørring (se detaljer nedenfor).

Når denne typen benyttes kan kun ett element i listen velges

Fler valg liste
(SQL)

Dette er en liste over gyldige verdier hentet fra en databasespørring (se detaljer nedenfor). Når denne typen benyttes kan kun ett eller flere elementer i listen velges

 

Definisjon hardkodet liste

En hardkodet liste skrives inn i ett bestemt mønster.

Mønsteret har til formål å generere en liste med en eller flere verdi-beskrivelse par og settes opp som følger:

[verdi1],[beskrivelse1]|[verdi2],[beskrivelse2]|[verdi3],[beskrivelse3]

 

Definisjon SQL liste

En SQL liste skrives inn som en SQL spørring mot BUSINESS ANALYZE datakilden valgt in definisjonen. Når du velger å bruke en av de to SQL liste typene vil du få opp en nedtrekksliste hvor du velger datakilde som spørringen skal gå mot.

Spørringen bør returnere to kolonner hvor den første kolonnen inneholder verdien du vil lagre mens den andre kolonnen inneholder en beskrivelse av verdien.

Klikk knappen ’Test spørringen’ før du lagrer elementet ditt.

Når type verdi er valgt og elementene populert (dersom du ikke velger type fritekst) får du muligheten til å sette standard system verdi som siste punkt i registreringen av ditt innstillingselement. Denne verdien kan endres senere dersom du er usikker.