Skrivebord og menypunkter

Hvis du er en systemadministrator vil du få noen flere valg i menyen som kommer når du trykker på initialene dine eller bildet ditt oppe til høyre.
(se mer info om dette i administrasjons-guiden). 

Hovedmenyen

Under følger en kort forklaring på ikonene i hovedmenyen. Ikke alle brukere ser alle knappene, da dette bestemmes av rettigheter og hvilke moduler som er installert i Business Analyze.

 

Skrivebord Navigasjonen

Salgssjefens Skrivebord er her det aktive skrivebordet.
Oversikt er den aktive fanen.

Du kan endre skrivebord ved å trykke på nedtrekkslisten med Skrivebordets navn.

Slideshow

Du kan endre tiden det tar før neste vindu vises ved å legge til følgende på slutten av URL på Slideshow vinduet:
&slideTimeout=60
Tallet er i sekunder. (Standard er 20 sekunder)