Hvordan bruker et dashbord

Hva er et dashbord

Et dashbord er en forhåndsdefinert visning av informasjon hentet fra ett eller flere systemer bedriften benytter. Informasjonen hentes ofte ut i sanntid. Det vil si at informasjonen du ser vil til enhver tid representere de aller nyeste dataene registrert i fagsystemet de er hentet fra. Et dashbord kan inneholde flere tabeller, grafer, måleinstrumenter, tekster og bilder.

 

Hvordan bruker jeg et dashbord

I hovedmenyen på venstre side ser du hvilke skrivebord du har tilgang til. Tilknyttet skrivebordet er alle fanene.
En fane kan inneholde et dashbord, en tradisjonell Business Analyze rapport eller en Internettside.

Du kan også klikke på fanen som ligger i toppen av skjermen (”Skrivebord Navigasjon”). Her finner du alle fanene på skrivebordet som er aktivt.

 

Drill ned
Hvis det er definert flere nivåer, vil det være mulig å drille ned til disse ved å klikke på teksten. Hvor resultatet av drillingen vises er avhengig av hvordan dashbordet er designet. Resultatet kan vises i det samme dataelemenet, men det kan også hende at det er et annet dataelement som oppdaterer seg. Du kan også høyreklikke på teksten for flere drill-muligheter (som å åpne resultatet i et nytt vindu o.l.).

Hvis resultatet vises i det samme dataelementet (oppdaterer seg selv), vil det vises en hurtigliste som viser hvilket nivå du er på. Du kan klikke i denne listen for å navigere deg tilbake til utgangspunktet.

 

Sortering

Du kan sortere innholdet i tabellen ved å klikke på tabelloverskriftene, eller høyreklikke på teksten.
Tallet ved siden av sorteringsikonet betyr i hvilken rekkefølge kolonnene sorteres. Det sorteres først på kolonnen merket med 1, deretter 2 osv. Du kan slå av sortering på en kolonne ved å høyreklikke på teksten.

 

Bla i sider

En tabell, graf eller måleinstrument kan noen ganger ha flere sider.Hvis et dataelement har flere sider vil du se en fane øverst  i høyre hjørne. Klikk på denne for å bla i sidene.