Eksporter og send epost

Eksportering av dashbord

Du kan enkelt eksportere et dashbord eller en enkelt visualisering til en skriver,  fil (PDF, Excel) eller e-post ved å benytte den globale parameterfanen eller å høyreklikke på en visualisering.

Når du velger å eksportere åpnes det ett nytt vidu. Her vil du få flere valg om hvordan du ønsker å eksportere.

  • Posisjonering. Her kan du velge om du vil eksportere dashbordet i sin helhet eller en enkel visualisering. Du kan også velge å eksportere alle visualiseringene og fordele de på hver sin side.
  • Antall data-rader. Velg om du ønsker å eksportere de dataene du ser, eller alle tilgjengelige sider (hvis visualiseringen har flere sider). Dette valge et kun tilgjengeling hvis du eksporterer en enkelt visualingering.
  • Vinkling. Velg om du vil skrivet ut på stående (portrett) eller liggende (landskap) ark.
  • Papirstørrelse. Velg din papirstørrelse.

Etter å ha satt innstillinger kan du velgeå skrive ut, lagre til en fil eller sende på e-post.

Send e-post

Sender elementet på e-post som vedlegg i det filformatet du valgte (PDF, Excel el.l). Du kan skrive inn adressene selv eller klikke mappe-ikonet til høyre for å velge personer, grupper og organisasjonsenhet du ønsker å sende e-post til.

Når du har lagt til mottakere, vises de over tekstfeltene. Klikk krysset hvis du vil fjerne de som mottaker. Feltet markeres rødt hvis e-postadressen er feil skrevet.