Høyreklikkmenyen

Høyreklikkmenyen

Når du klikker med høyre musetast på dashbordet får du en meny med valg du kan gjøre. Hvilke valg som vises her er avhengi av hvilken type visualisering og hvor hvor du klikker.

Valg som kan gjøres er:

HUSK: Alle endringer du gjøre på dashbordet vil ikke bli lagret. Ikke vær redd for å utforsk mulighetene verktøyene gir.

Drill til standardposisjon, nytt vindu og element

Hvis man høyreklikker på et område som har definert en drilldown, vil man få mulighet til å vise resultatet på forskjellige måter. 

Standardposison: Viser resultatet som det er definert av designeren av dashbordet.

Vindu: Viser resultatet i ett nytt vindu.

Eget element: Viser resultatet i samme visning.

Sorter stigende eller synkende

Hvis du høyreklikker på en tabellkolonne, kan du selv endre sorteringsrekkefølgen eller ta vekk sortering.

 

Duplisering

Elementet dupliseres til et eget element du kan behandle videre. Det nye elementet vil inneholde de samme innstillingene som orginalen.

 

Maksimer

Visualiseringen åpnes i ett nytt vindu som dekker hele dashbordet. Lukk dette vinduet ved å klikke ikonet oppe til høyre eller høyre-klikk og velg ”Lukk”.

 

Parametre/Filtre

Åpner en dialog hvor du kan velge hvilke parametre/filtre dataene skal filtreres på. Det er to typer parametervalg: lister og trestrukturer.

 

Søkefelt

Klikk +/- for å åpne/lukke parameterlistene.

I trestrukturen krysser du av for de valgene du ønsker dataene skal filtreres på. Klikker du en toppnode, vil alle valgene under krysses av eller slåes av. Hvis ingenting er krysset av, vil det si at du ønsker å vise alle dataene.

Lister består av en liste over valgte parametre og et søkefelt. Klikker du i søkefeltet, vil parametervalg vises. Klikk på ønsket valg og godkjenn valget nederst i listen. I noen tilfeller kan du velge flere valg samtidig ved å dra ut en lasso rundt ønskede valg. Hvis du holder CTRL-tasten inne, kan du legge til eller fjerne noen valg uten å nullstille resten av valgene du har gjort.

Hvis listen er lang kan det være vanskelig å finne igjen ønsket valg. Du kan da skrive inn de første bokstavene i søkefeltet og listen vil liste opp valg som er aktuelle. Hvis listene inneholder veldig mange valg, vises ikke alle valgene (kun de 100 første). Du må da skrive noe i søkefeltet for å begrense listen.

For å ta vekk valg fra listen over valgte parametre, kan du klikke på valget eller dra ut en lasso rundt valgene du ønsker å ta vekk.

I noen tilfeller vil det også være tilgjengelig en kalender for enkelt å velge en periode. Klikker du kalender-ikonet vises en dialog som inneholder to kalendre; fra- og til-dato. Klikker du pilene som er plassert øverst i kalenderen, kan du bla i månedene.

Klikker du ”Avansert”, vil du også kunne velge fra- og til-tidspunkter og hurtig finne igjen dagens dato. I tillegg kan du slå på hurtigvalg av måned og år.

 

Den globale parameter-fanen

I tillegg til å endre parametre/filtre på hver dataelement, kan du også benytte fanen som ligger til venstre på dashbordet til å overstyre alle dataelementene hurtig. Kryss av for de parametrene du ønsker å overstyre, sett filtervalg og klikk ”oppdater”.

Hvis du krysser av for «Husk» vil dette parametret huskes når du bytter dashbord. I dette eksemplet vil «Salgsdato» husket og bli satt til «Denne måned» når man åpner et annet dashbord som også har dette parametret.

Over organisasjons-parametret finner du et søkefelt. Med det kan du enkelt søke opp personer, organisasjon eller lignende. Hvis du har valgt en eller flere i trestrukturen vil du også se dette. Klikk «Tilbakestill» for å nullstille valgene.

 

Personlige oppstartsverdier

Hvis du ønsker at dashbordet skal starte opp med de parametrene/filtrene du har valgt må du åpne den globale parameter-fanen, der kan du klikke  for å lagre personlig oppstart for dette dashbordet. Symolet  vil da vises. Neste gang du kjører dashbordet vil dine innstillinger benyttes.

Hvis en administrator har satt oppstart(er) vil disse også vises og du kan bytte mellom de forskjellige.

For å slette personlig oppstart klikker du  og dashbordet vil igjen starte opp med systembestemte verdier.

 

Gruppering

Klikker du valget, vises en dialog med alle kolonnene i den underliggende datatabellen, og du vil også kunne se hvilke kolonner dataene er gruppert på. 

Du kan krysse av for de kolonnene du ønsker å vise i tabellen, og i tilhørende visuelle visninger (grafer og måleinstrumenter). Du kan også dra og slippe kolonneelementer for å endre rekkefølgen de skal ha i tabellen. Hvis du klikker , vil alle som er krysset av for flyttet øverst i listen.

Hvis du krysser av for at dataene skal grupperes på verdiene i en kolonne, må du i tillegg angi hvordan data i de andre kolonne skal behandles. Du kan si at verdiene skal summeres, vise største eller minste verdi, snittverdi eller antall forekomster. Hvis du grupperer på en datokolonne, vil du også kunne velge hvilke format datoen skal vises i.

Klikker du på , vil alle kolonnene krysses av eller slåes av.

Kolonner som kan benyttes på grafer og målere er markert med ikoner. Disse er:

 Kolonnen er angitt som en kategori.   

 Kolonnen er angitt som verdi.

 

Pivotering

Du kan også pivotere tabellen enkelt ved å krysse av for ”Aktiver pivotering” øverst i dialogen.

 

Visuelle visninger

Du kan enkelt ende hvordan du vil se dataene direkte fra høyreklikk-menyen. Hvor mange visuelle visninger som er i listen er definert for dataelementet av personen som designet dashbordet. Du bytte mellom tabellvisning, grafer og måleinstrumenter.

Hvis du bytter over til en graf eller et måleinstrument, får du nye valg på høyreklikk-menyen for å endre egenskapene til grafen/måleren.

 

Diagram-egenskaper (graf og gauge)

Åpner en dialog med egenskaper for det grafiske elementet vises. Her kan du endre graftyper og andre innstillinger.

Merk! Ingen av disse instillingene vil bli lagret, så du står fri til å utforske. Dialogen som vises vil være forskjellig for grafer og måleinstrumenter.

Grafdefinisjoner

Til venstre er det noen generelle innstillinger:

  • Diagramtype: Her bestemmer du hvilken type graf du ønsker. Ytterligere innstillingene kan variere ut ifra hvilken graftype du har valgt.
  • Seriebeskrivelse posisjon: Hvor bekrivelsen av seriene (legend) skal vises i grafen.
  • Vis total verdi for serie: Viser totalverdier for en serie i tooltip og i seriebeskrivelsen
  • Vis tittel: Om tittelen skal vises over grafen.
  • Snu grafseriene horisontalt: Om grafen skal være stående eller liggende. Dette gjelder for stolpediagram.
  • Vis verdier: Om verdiene skal vises i grafen og hvor de skal plasseres.
  • Vis total verdier (kun ved stabling): Viser totalverdi for en stablede serier.
  • Bruk grenseverdier: Viser angitte grenseverdier (bakgrunnsfarger) hvis dett er er definert på en serie. Gjelder kun hvis grafen viser èn serie.

Til høyre vises aktive verdikolonner/serier som er med i grafen. Klikk på ikonet for å vise individuelle instillinger for hver enkelt serie. Du kan dra og slippe serieelementer for å bestemme rekkefølgen grafene skal vises. Den øverste vises fremst og den siste ligger bakerst/unders.

Gaugedefinisjoner

Til venstre er det noen generelle innstillinger:

Standard måler type: Radialt, lineært eller talldisplay.

Vis tittel: Kryss av hvis tittelen skal vises over måleinstrumentet.

Vis verdier: Kryss av hvis verdier skal vises i måleinstrumentet. Gjelder radialt speedometer.

Til høyre vises aktive verdikolonner/serier som er med i måleinstrumentet. Klikk på ikonet for å vise individuelle instillinger for hver enkelt serie. Du kan dra og slippe serieelementer for å bestemme rekkefølgen grafene skal vises.

 

Kolonnefilter

Åpner en dialog hvor du kan filtrere dataene i kolonnen. Opprett et filter ved å klikke pluss-ikonet, velg operator og skriv inn en verdi (tall eller tekst). Du kan ha så mange filtre du vil på en kolonne.
Kolonner som har filter, er merket med en liten trakt.

Slett et filter ved å klikke krysset (x) bakerst på hver linje.