Editor-menyen

Dataelementer

Her finner du alle dataelementer som er definert i systemet. For å bruke et element på dashbordet, griper du tak i navnet, drar og slipper elementet ut på arbeidsflaten. Når elementet er lagt på dashbordet du lager, har du mange verktøy for å forandre hva elementet skal vise. Se eget kapittel som forklarer disse verktøyene.

Du kan også dra innpå et tomt dataelement og bygge det opp selv; alt fra valg av datakilde til det visuelle. Se eget kapittel som forklarer editering av dataelementer.

 

Navigatorer

Her finner du navigatorer som du kan dra ut på dashbordet for å styre hele dashbordet eller enkelte elementer.

Navigatorknapp

Med denne navigatoren kan du vise hvilke kolonner visualiseringen skal grupperes på eller utvalgte filtre/parametervalg som dashbordet eller en visualisering skal benytte. 

  • Dra og slipp navigatoren ut på dashbordet.
  • Høyreklikk på navigatoren (som er tom) og velg ”Rediger navigator”.

 

På venstre side kan du bestemme hvordan navigatoren skal se ut – type knapper o.l.

Tema stil
Hvilke tema knappene skal benytte

Tema farger
Hvilke fargeskala knappene skal benytte

Knapp bredde
Hvilken bredde knappene skal ha. Normalt blir knappen like bred som innholder. Settes denne til ”Full bredde”, vil hver knapp bruke hele bredden på navigatorkontaineren og dermed fremstilles i en kolonne.

Vannrett justering
Justerer teksten på knappen til venstre, midten eller til høyre.

Tekststørrelse
Juster størrelsen på teksten.

Antall spalter
Angi hvor mange spalter knappene skal fordeles på. Størrelsen på knappene vil bruke hele bredden på spalten.

Visuell type
Om du ønsker å vise navigatoren som knapper eller avkryssningsbokser.

Minimert visning
Kryss av for å vise navigatoren minimert.

 

På høyre side kan du velge om navigatoren skal styre et parameter eller gruppering av kolonner.

Parameter


Velg hvilke element du ønsker å styre. Dette kan være hele dashbordet eller en enkelt visualisering. Der etter velger du hvilken parameter du ønsker å styre. Når du har valgt et parameter kan du klikke søkefeltet og velge en eller flere (dra og slipp med musen eller hold CTRL-knappen inne mens du velger). Du kan legge til valg i flere omganger og du kan enkelt fjerne valg ved å klikke på krysset. Du kan endre rekkefølgen på knappene ved å dra og slippe valg i listen.
 

Gruppering


Velg hvilket element du ønsker å styre med navigatoren.

Kryss av for om det skal kun være mulig å gruppere på en kolonne av gangen.

Velg og legg til kolonner du ønsker skal være med i navigatoren. Legger du til en periodekolonne, får du også mulighet til å velge hvilken type periode det skal grupperes på (f.eks Uke).

Hvis du ønsker at visualiseringen alltid skal være gruppert på en spesiell kolonne, legg kolonnen til i listen og kryss av under hengelåsen. Denne knappen vil også være skjult i navigatoren. Det er her viktig å legge merke til at rekkefølgen i listen bestemmer hvilken rekkeføle dataene blir gruppert på. Det grupperes først på kolonnen som ligger øverst. Hvis du f.eks låser en kolonne i posisjon nummer 2, vil den alltid grupperes på som nummer 2.

 

Klikk ”Lagre” for å lagre navigatoren.

 

Statiske elementer

Tekst

Tekstelementet benyttes for å vise en statisk tekst på dashbordet. Dra og slipp elementet ut på dashbordet. Se eget kapittel som beskriver de forskjellige egenskapene som kan settes.

Bilde

Bildeelementet benyttes for å vise bilder på dashbordet. Dra og slipp elementet ut på dashbordet. Se eget kapittel som beskriver de forskjellige egenskapene som kan settes.

 

Fil

Nytt dashbord
Åpner et nytt dashbord.

Åpne dashbord
Velg for å åpne et dashbord som er lagret i systemet.

Lagre dashbord
Lagrer dashbordet du jobber på. Hvis dashbordet ikke er lagret tidligere, vil en lagringsdialog vises.

Lagre som
Åpner et dialogvindu hvor du kan lagre dashbordet med et ønsket navn. Du vil også ha mulighet til å overskrive et eksisterende dashbord.

Opphev redigeringsmodus
Lukker dashbordet og opphever redigeringsmodus. Dashbord som ikke er lukket, vil være låst til din bruker og kan dermed ikke åpnes og redigeres av andre. Vi anbefaler at du opphever redigeringsmodus når du er ferdig med dashbordet, hvis det er andre personer i orgasnisasjonen som skal kunne gjøre endringer på dashbordet.

Dashbordegenskaper
Her kan du sette noen egenskaper på dashbordet, bl.a automatisk oppfriskning av dashbordet i sekunder. Du har også egne felter for å inkludere CSS og JavaScript i dashborder.

 

Dashbord historikk

Det lagres fortløpende historikk når du endrer og lagrer dashbord. Hvis du har gjort uønskede endringer på skrivebordet, kan du enkelt rulle tilbake til en tidligere versjon.